Předcestovní informace

Předcestovní informace

Před každou zahraniční pracovní cestou je dobré se seznámit s náležitostmi a zvyklostmi v dané zemi, stejně jako z formalitami, které je potřeba dodržet. Přinášíme Vám tedy informace o zemích, které bývají cílem služebních cest nejčastěji: