Nedávné Newslettery

Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států

Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států

  • Německo

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní.

Cestující přijíždějící do SRN z ČR je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Podrobné podmínky k cestám do Německa

 

  • Slovinsko

Do Slovinska je možné vstoupit bez následné karantény, pokud se osoba prokáže potvrzením o očkování jedné nebo dvou dávek vakcíny (v závislosti na jejím typu), od kterého uplynula předepsaná doba:

-        nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
-        nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna,
-        nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
-        nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
 

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). 

Podrobné podmínky k cestám do Slovinska

 

  • Maďarsko

Cestování je možné s potvrzením o aplikaci první dávky očkovací látky.

Podrobné podmínky k cestám do Maďarska

 

  • Polsko

Výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu mají osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). 

Podrobné podmínky k cestám do Polska

 

  • Rakousko

Podmínky cestování očkovaných osob budou zveřejněny v příštích dnech.

Podrobné podmínky k cestám do Rakouska

 

Osoby očkované v ČR se mohou vracet ze všech států se středním a vysokým rizikem nákazy, pokud od vystavení Certifikátu o provedené vakcinaci uplynulo:

i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

 

zdroj zde.