Nedávné Newslettery

Covid-19 - Otevření hranic a cestování do zahraničí

Ministr zdravotnictví podepsal výjimku pro Ochranné opatření, které vstupuje v platnost pro vstup do ČR od 5. února 2021, a to tzv. přechodné období pro návrat klientů do 14. února 2021. Čekáme na zveřejnění.

Nyní k dispozici TZ + FAQ:

 https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_02_03_prehledne_nova_pravidla_cestovani_platna.html

 

1)      antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty

2)      do 14. února 2021 by mělo platit tzv. přechodné období, kdy občané České republiky, občané Evropské unie a cizinci cestující z "tmavě červených" zemí mohou buď předložit PCR test (72h) nebo antigen (24h) ze země odkud cestují nebo se výjimečně musí bezprostředně při vstupu na území České republiky na vlastní náklady podrobit PCR testu tj. de facto v tranzitním prostoru letiště Praha. ACK ČR děkujeme za spolupráci Letišti Praha, které hned po vzájemné komunikaci zajistilo v oblasti tranzitu prostor pro testování a zajistilo kapacity GHC Genetics. Oblast bude v oblasti pasové kontroly, bude jasně vyznačeno.

 

Doba je počítána od odebrání vzorku/testu. To bude platné i po přechodném období. Nepočítají se hodiny cesty, tj. jedná se o období při nástupu na cestu (palubu letadla), nikoliv překročení hranice do ČR.

= nově PCR testy budou uznatelné pro ČR i mimo zemí EU.

 

Potvrzení o testu musí být v písemné formě, není specifikováno, že musí být vytištěné v písemné formě. MZV ČR informuje ještě zástupce, aby nebylo vyžadováno vytištění. Stejně tak jako je elektronický příjezdový formulář.

 

Není předpoklad, jak dlouho bude toto opatření v platnosti.