Nedávné Newslettery

Covid-19 - Aktualizované informace Itálie

Vstup do Itálie:

S platností od 14.října 2020 jsou všechny osoby přijíždějící do Itálie z České republiky (platí i v případě tranzitu a pracovní cesty!), povinny:

kromě předložení čestného prohlášení (2 formuláře) – viz vzor ke stažení z těchto stránek (formulář 1 + formulář 2) dopravci nebo policii při případné kontrole se také ohlásit na místní hygienickou stanici (ASL).

1., ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

S platností od 7.října 2020 jsou všechny osoby přijíždějící do Itálie z České republiky, i ty, které zemí jenom projíždí (transit) a i ty, které přijíždí z pracovních důvodů, povinny předložit dopravci nebo policii při případné kontrole čestné prohlášení – viz vzor ke stažení z těchto stránek (oficiální formulář 1 + formulář 2)

2., POVINNOST TESTU  

Dále v návaznosti na vládní nařízení ze 13. října 2020, s platností od 14. října do 13. listopadu 2020 (nebo v případě nového termínu komunikovaného italskou vládou), všichni, kteří vstoupí nebo se vracejí do Itálie ze zemí označených jako rizikové (kde pobývali či tranzitovali posledních 14 dní před vstupem do Itálie), mezi nimiž JE také ČESKÁ REPUBLIKA, jsou povinni kromě výše uvedeného čestného prohlášení, splnit následující: 

a., předložit při vstupu na italské území negativní test ne starší než 72 hodin

nebo jako alternativu

b., provést rychlotesty na letištích, přístavech a hranicích (kde je to možné) s výsledky do půl hodiny, nebo do 48 hodin od vstupu na italské území na příslušném zdravotnímu středisku a vyčkat na odebrání testu v domácí izolaci a následně zůstat v karanténě do výsledků testu

Jsou umožněny výjimky z požadavku testu:

  • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) s pobytem do 120 hodin
  • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  • zdravotnický personál z pracovních důvodů
  • přeshraniční pracovníci
  • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí, které nepřekročí 120 hodin

 3., INFORMOVAT MÍSTNÍ HYGIENCIKOU STANICI O VSTUPU NA ITALSKÉ ÚZEMÍ 

Všechny osoby, které vstoupí nebo se vracejí do Itálie ze zemí označených jako rizikové, kde pobývali či tranzitovali posledních 14 dní před vstupem do Itálie (mezi nimiž je také ČR) , musí informovat o svém vstupu do Itálie také místní hygienickou stanici.

Seznam přeshraničních hygienických stanic: zde

Tel. číslo místní hygienické stanice: http://www.salute.gov.it

________________________

Lyžařské střediska v Itálii ( zdroj: Italsko-česká obchodní a průmyslová komora )

Ohrožená zimní sezóna, s novým nařízením vláda nařídila uzavření vleků v lyžařských oblastech, které mohou využívat pouze profesionální sportovci národního zájmu. 

Pokud jde o všechny ostatní uživatele, jinými slovy amatérské lyžaře, budou muset doufat v technicko-vědeckou komisi, která po analýze bezpečnostního protokolu předloženého provinčními a regionálními institucemi bude muset učinit další kroky.

Zdroj: https://www.ildolomiti.it/cronaca/2020/coronavirus-con-il-dpcm-chiuse-le-piste-da-sci-evitare-aggregazioni-e-assembramenti